Annual Title Meeting

News & Events TItle 1

–> Click Here<–

Please select your school, then click submit. Once you submit you will get the links to the videos.

Seleccione su escuela, luego haga clic en enviar. Una vez que envíe, obtendrá los enlaces a los videos.

Пожалуйста, выберите название своей школы и нажмите “Отправить” (Submit). После отправки вы получите ссылки на видео.

Vui lòng chọn trường học của các em, sau đó bấm gửi đi. Khi gửi đi các em sẽ nhận được các liên kết đến các video.

请选择您的学校,然后单击提交。提交后,您将获得视频的链接。

Fadlan xulo dugsigaaga, ka dibna dhagsii soo gudbinta. Markaad gudbiso waxaad heli doontaa xiriiriyeyaasha fiidiyowga.